Kwijtscheldingsverzoeken verhogen de werkdruk bij de gemeente

De laatste jaren zien we een flinke toename in het aantal kwijtscheldingsverzoeken aan de gemeente. Dit leidt tot een absurd hoge werkdruk onder ambtenaren. Als gevolg hiervan zien we steeds vaker dat ambtenaren bezwijken onder de stress van het werk en in de ziektewet terecht komen. Om deze situatie een halt toe te roepen kiezen steeds meer gemeentes ervoor om een incassobureau in te schakelen voor het kwijtschelding afhandelen. Hiermee verlagen zij de werkdruk onder de eigen werknemers en blijven andere belangrijke taken niet te lang liggen.

Kwijtschelding afhandelen door een incassobureau

Een professioneel incassobureau kan de gemeente veel werk uit handen nemen. Bijkomend voordeel is ook nog eens dat specialisten op het gebied van kwijtschelding alles weten van de wetgeving op dit vlak. Zij zijn hierdoor vaak beter en sneller in staat om de verzoeken te beoordelen en op basis van berekeningen te bepalen of het verzoek toegewezen kan worden. Ook kunnen zij de aanvrager schriftelijk informeren over de uitspraak. Hiermee kunnen zij de gemeentelijke afdeling veel extra papierwerk besparen.

Werken met gedetacheerden

Als een gemeente de kwijtscheldingsverzoeken liever niet wil uitbesteden kan er ook voor gekozen worden om een specialist in te huren. Een incassobureau is hiervoor de aangewezen instantie. Zij beschikken over werknemers die gespecialiseerd zijn in kwijtschelding afhandelen. Het inhuren van een dergelijke specialist kan de werkdruk op de afdeling bij de gemeente flink omlaag brengen, zeker in tijden van grote pieken. Indien gewenst kunnen zij hun kennis ook delen met de vaste werknemers op de werkvloer. Denk hierbij aan het geven van training en coaching maar ook door het verzorgen van opleidingen en cursussen. Zo is de afdeling in een later stadium beter in staat om ook zelf de kwijtscheldingsverzoeken snel en correct af te handelen.