Categorie: Strafrecht

Je hebt een strafbeschikking ontvangen, wat nu?

Het Openbaar Ministerie heeft het recht je een straf op te leggen middels een strafbeschikking. Dit betreft vaak veel voorkomende strafbare feiten en kan geen gevangenisstraf als gevolg hebben. Dat komt doordat er geen rechter aan te pas komt en alles met de Officier van Justitie wordt geregeld. Vaak zijn dit geldboetes, rij-ontzeggingen of taakstraffen. Maar is het verstandig om dit zo zonder tussenkomst van een rechter te accepteren?

Vraag eerst gratis advies

Na ontvangst van een strafbeschikking kun je eerst verschillende instanties raadplegen die je gratis advies kunnen geven. Zo is er natuurlijk het Openbaar Ministerie zelf waar de strafbeschikking vandaan komt, maar er zijn ook onafhankelijke organisaties zoals het juridisch loket of je vakbond. Door meer te weten te komen over dit proces kun je beslissen of je tegen je strafbeschikking verzet wilt instellen. Let wel op, hier staat vaak een erg korte termijn voor.

De gevolgen van een strafbeschikking

Het wordt vaak afgeraden om je strafbeschikking klakkeloos te accepteren. Ten eerste krijg je een straf opgelegd zonder dat daar een rechter naar gekeken heeft en ten tweede zal je een aantekening krijgen op je strafblad. Dit kan je problemen geven als je ergens een Verklaring van Goed Gedrag voor nodig hebt. Denk hier dus niet te licht over.

Wat kan een advocaat voor je doen?

Een deskundig strafrechtadvocaat kan je juridisch bijstaan tijdens deze procedure. Hij of zij zal het verzet voor je instellen en je bijstaan in de verdere ontwikkelingen. Ook zal hij het strafdossier kunnen opvragen en hier met een onafhankelijke blik naar kunnen kijken.

Na het verzet

Je kunt het verzet schriftelijk en persoonlijk indienen. Daarna zal de Officier van Justitie of je zaak voorleggen aan de rechter of de strafbeschikking te wijzigen of in te trekken. In verzet gaan is dus in de meeste gevallen de beste oplossing.

Hulp bij strafrecht

Een strafrechtadvocaat is iemand die er in gespecialiseerd is om iemand die al beschuldigd is ergens van te verdedigen tegenover de rechter. Vaak gaat het er niet om vrijspraak te krijgen, maar om te zien wat de beste uitkomst is voor het misdrijf dat er is begaan. Als u ergens van beschuldigd wordt door de politie, heeft u vanaf dat moment recht op een strafrechtadvocaat. U kan gebruik maken van uw zwijgrecht, wat betekent dat er niet tot overhoring mag worden overgegaan totdat u een gesprek heeft gehad met uw advocaat. Een deskundig strafrechtadvocaat is ontzettend waardevol in dit soort nare situaties.

De aanpak

Een strafrechtadvocaat zal eerst een intakegesprek met u voeren om de achtergrond van de zaak te bekijken, uw kant van het verhaal te vergelijken met dat van de politie en dan een beslissing maken of hij u kan verdedigen of niet. Kan hij dit, dan zal u kunnen rekenen op juridische bijstand tot na de rechtszaak. De kosten van de strafrechtadvocaat hoeft u niet alleen te dekken. De overheid betaalt een gedeelte en het gedeelte dat door u gedekt moet worden wordt berekend naar aanleiding van uw salaris. Dit wordt ook wel Pro Deo genoemd.

Tijdens de rechtszaak

Wat kan de advocaat voor u doen? In Nederland is het niet wettelijk verplicht om een advocaat in handen te nemen, maar aangezien de kosten ervoor eerlijk worden berekend is er geen reden om dit niet te doen. Emoties tijdens rechtszaken kunnen hoog oplopen en de advocaat is iemand van buitenaf die vooral objectief zal blijven. Hij zal uw verdediging van begin tot eind leiden en weet precies hoe te handelen in de rechtbank. Het zal een opluchting zijn een specialist te hebben die de kennis heeft om situaties in te schatten en de ervaring om dit op een kalme wijze af te handelen.

Naderhand

Na de rechtszaak kan het zijn dat er een vonnis is uitgesproken dat niet bevredigend is. De advocaat zal kunnen adviseren of beroep nut heeft. Ook zal hij u kunnen bijstaan als er overgegaan moet worden tot onderhandelingen met de wederpartij.