Categorie: Incasso

Een effectieve boekhouding

Wanneer je een bedrijf runt, is het van groot belang dat je de administratie helemaal op orde hebt. Wanneer dit niet het geval is, kom je voor vele gevaren te staan. Ten kan de liquiditeit van je bedrijf in gevaar komen. Wanneer teveel debiteuren het laten afweten als het gaat om hun afbetalingen, zal je zelf ook in financiële problemen komen. Je wil niet dat de draagkracht van je bedrijf zodanig in gevaar komt dat je deze moeilijk nog staande kunt houden. Een tweede gevaar is dat klanten gaan denken dat je het bedrijf niet serieus genoeg neemt. Dit zorgt ervoor dat klanten ook eerder nalatig zijn wat betreft aflossing van hun schulden.

Een goed administratiesysteem

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt zorgen voor een efficiënter debiteurenbeheer. Zo is het een goed idee om eerst een kijkje te nemen naar de software die je momenteel gebruikt voor het bijhouden van al je financiële zaken. Er zijn veel programma’s die het bijhouden van de boekhouding een stuk gemakkelijker kunnen maken. Door een programma te kiezen die jij fijn en hanteerbaar vind, maak je het doen van de boekhouding een stuk prettiger voor jezelf.

Wees resoluut en standvastig

Een ander punt waar je op moet letten, is het duidelijk en strikt zijn ten opzichte van klanten. Dit komt niet streng over, maar zorgt er juist voor dat je klanten begrijpen dat jij je bedrijf serieus neemt. Hierdoor gaan je klanten jou serieuzer nemen, en zullen ze minder de neiging voelen om de betalingen achterwege te laten. Zijn ze toch te laat met hun betaling, reageer dan tijdig en assertief. Maak duidelijk dat je het bedrag van hen verwacht, en stuur de klant ook regelmatig een herinnering. Maak het contact met de klant zo direct mogelijk. Bel in plaats van een email te versturen, of communiceer zelfs over Whatsapp met je klanten. Dit zorgt er ook voor dat je een betere band opbouwt met de debiteuren, waardoor ze meer waardering voor je gaan voelen. Dit zorgt over het algemeen ook voor meer loyaliteit in afbetalingen.

Kwijtscheldingsverzoeken verhogen de werkdruk bij de gemeente

De laatste jaren zien we een flinke toename in het aantal kwijtscheldingsverzoeken aan de gemeente. Dit leidt tot een absurd hoge werkdruk onder ambtenaren. Als gevolg hiervan zien we steeds vaker dat ambtenaren bezwijken onder de stress van het werk en in de ziektewet terecht komen. Om deze situatie een halt toe te roepen kiezen steeds meer gemeentes ervoor om een incassobureau in te schakelen voor het kwijtschelding afhandelen. Hiermee verlagen zij de werkdruk onder de eigen werknemers en blijven andere belangrijke taken niet te lang liggen.

Kwijtschelding afhandelen door een incassobureau

Een professioneel incassobureau kan de gemeente veel werk uit handen nemen. Bijkomend voordeel is ook nog eens dat specialisten op het gebied van kwijtschelding alles weten van de wetgeving op dit vlak. Zij zijn hierdoor vaak beter en sneller in staat om de verzoeken te beoordelen en op basis van berekeningen te bepalen of het verzoek toegewezen kan worden. Ook kunnen zij de aanvrager schriftelijk informeren over de uitspraak. Hiermee kunnen zij de gemeentelijke afdeling veel extra papierwerk besparen.

Werken met gedetacheerden

Als een gemeente de kwijtscheldingsverzoeken liever niet wil uitbesteden kan er ook voor gekozen worden om een specialist in te huren. Een incassobureau is hiervoor de aangewezen instantie. Zij beschikken over werknemers die gespecialiseerd zijn in kwijtschelding afhandelen. Het inhuren van een dergelijke specialist kan de werkdruk op de afdeling bij de gemeente flink omlaag brengen, zeker in tijden van grote pieken. Indien gewenst kunnen zij hun kennis ook delen met de vaste werknemers op de werkvloer. Denk hierbij aan het geven van training en coaching maar ook door het verzorgen van opleidingen en cursussen. Zo is de afdeling in een later stadium beter in staat om ook zelf de kwijtscheldingsverzoeken snel en correct af te handelen.

Incassobureau Regio Eindhoven zoeken

Als je op zoek gaat naar een incassobureau regio Eindhoven, dan heb je het nu gevonden. Veel ondernemers twijfelen vaak of dat zij een vordering wel of niet uit handen moeten geven. Toch is het goed om dat wel te doen wanneer klanten niet betalen en niet meer reageren op brieven op mail. Je hebt diensten geleverd of producten dus je hebt recht op dat geld. Het is daarom goed om de incasso uit handen te geven. Het is vervelend wanneer je klanten niet betalen, je hebt namelijk werk verricht en recht op een tegenprestatie, de betaling van diensten of producten. Het is daarom van belang dat je er voor gaat zorgen dat je je geld ook krijgt.

Voordelen incassobureau

Een incassobureau geeft jou als voordeel dat het geld wordt geïnd bij de klant. Je hoeft zelf niet naar de klant toe, dit wordt voor jou gedaan. Vaak zijn er geen kosten verbonden aan een incassobureau wanneer de rekening wordt betaald. De incassokosten worden namelijk op de klant verhaald. Het is van belang dat je nu gaat bekijken wat er allemaal voor voordelen aan zitten, je krijgt namelijk én je geld en je hoeft het zelf niet te regelen. Besteed dit vervelende werk daarom uit aan een incassobureau in de regio Eindhoven. Zij heeft voldoende ervaring.